ทตโตะริฝั่งตะวันออก

 • รัสเซีย

   สนามบินวลาดีวอสตอค สนามบินโซล สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

   สนามบินยูจโน-ซาฮาลินสค์ สนามบินโซล สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

 • อเมริกา

   สนามบินซานฟรานซิสโก สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

   สนามบินนิวยอร์ก สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

 • ฮ่องกง

   สนามบินฮ่องกง สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

   สนามบินฮ่องกง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ สถานีชินโอซาก้า สถานีทตโตะริ

 • ไต้หวัน

   สนามบินไต้หวัน สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

 • เกาหลีใต้

   สนามบินอินช็อน ( or สนามบินกิมโป ) สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

   สนามบินปูซาน ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ สถานีชินโอซาก้า สถานีทตโตะริ

 • ไทย

   ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

   ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ สถานีชินโอซาก้า สถานีทตโตะริ

 • สิงคโปร์

   สนามบินสิงคโปร์ สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

   สนามบินสิงคโปร์ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ สถานีชินโอซาก้า สถานีทตโตะริ

 • จีน

   สนามบินเซียงไฮ้ สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

   สนามบินปักกิ่ง สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

 • ทตโตะริฝั่งตะวันตก

 • รัสเซีย

   สนามบินวลาดีวอสตอค สนามบินโซล สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินโยะนะงิทะโร่

   สนามบินยูจโน-ซาฮาลินสค์ สนามบินโซล สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินโยะนะงิทะโร่

 • อเมริกา

   สนามบินซานฟรานซิสโก สนามบินฮาเนดะ สนามบินโยะนะงิทะโร่

   สนามบินนิวยอร์ก สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินโยะนะงิทะโร่

 • ฮ่องกง

   สนามบินฮ่องกง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ สนามบินโกเบ สนามบินโยะนะงิทะโร่

   สนามบินฮ่องกง สนามบินฮาเนดะ สนามบินโยะนะงิทะโร่

 • ไต้หวัน

   สนามบินไต้หวัน สนามบินฮาเนดะ สนามบินโยะนะงิทะโร่

   สนามบินไทจง สนามบินฮ่องกง สนามบินโซล ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ สนามบินโกเบ สนามบินโยะนะงิทะโร่

 • เกาหลีใต้

   สนามบินอินช็อน สนามบินโยะนะงิทะโร่

   สนามบินปูซาน ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ สนามบินโกเบ สนามบินโยะนะงิทะโร่

 • ไทย

   ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ สนามบินโกเบ สนามบินโยะนะงิทะโร่

   ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ สนามบินฮาเนดะ สนามบินโยะนะงิทะโร่

 • สิงคโปร์

   สนามบินสิงคโปร์ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ สนามบินโกเบ สนามบินโยะนะงิทะโร่

   สนามบินสิงคโปร์ สนามบินฮาเนดะ สนามบินโยะนะงิทะโร่

 • จีน

   สนามบินเซียงไฮ้ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ สนามบินโกเบ สนามบินโยะนะงิทะโร่

   สนามบินปักกิ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ สนามบินโกเบ สนามบินโยะนะงิทะโร่

 • เครื่องบิน

   ทตโตะริฝั่งตะวันออก

  • โตเกียว

    สนามบินฮาเนดะ สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน

  • ทตโตะริฝั่งตะวันตก

  • โตเกียว

    สนามบินฮาเนดะ สนามบินโยะนะงิทะโร่

 • ทางรถไฟ

   ทตโตะริฝั่งตะวันออก

  • โตเกียว

    สถานีโตเกียว สถานีฮิเมจิ ( or สถานีชินโอซาก้า ) สถานีทตโตะริ

  • นาโงย่า

    สถานีนาโงย่า สถานีฮิเมจิ ( or สถานีชินโอซาก้า ) สถานีทตโตะริ

  • เกียวโต

    สถานีเกียวโต สถานีทตโตะริ

  • โอซาก้า

    สถานีโอซาก้า สถานีทตโตะริ

    สถานีชินโอซาก้า สถานีทตโตะริ

  • โอกายามา

    สถานีโอกายามา สถานีทตโตะริ

  • ฮิโรชิมา

    สถานีฮิโรชิมา สถานีโอกายามา สถานีทตโตะริ

  • ฟุกุโอกะ

    สถานีสนามบินฟุกุโอกะ สถานีฮากาตะ สถานีโอกายามา สถานีทตโตะริ

    สถานีฮากาตะ สถานีโอกายามา สถานีทตโตะริ

  • ทตโตะริฝั่งตะวันตก

  • โตเกียว

    สถานีโตเกียว สถานีโอกายามา สถานีโยะนะโงะ

    สถานีโตเกียว สถานีโยะนะโงะ

  • นาโงย่า

    สถานีนาโงย่า สถานีโอกายามา สถานีโยะนะโงะ

  • เกียวโต

    สถานีเกียวโต สถานีโอกายามา สถานีโยะนะโงะ

  • โอซาก้า

    สถานีโอซาก้า สถานีชินโอซาก้า สถานีโอกายามา สถานีโยะนะโงะ

    สถานีชินโอซาก้า สถานีโอกายามา สถานีโยะนะโงะ

  • โอกายามา

    สถานีโอกายามา สถานีโยะนะโงะ

  • ฮิโรชิมา

    สถานีฮิโรชิมา สถานีโอกายามา สถานีโยะนะโงะ

  • ฟุกุโอกะ

    สถานีสนามบินฟุกุโอกะ สถานีฮากาตะ สถานีโอกายามา สถานีโยะนะโงะ

    สถานีฮากาตะ สถานีโอกายามา สถานีโยะนะโงะ

Return to Top ▲Return to Top ▲