ที่พัก

ออนเซ็นไคเขะ

ออนเซ็นที่สามารถชมความงดงามของชายหาดอันสวยงาม และท...

ออนเซ็นมิสะสะสะสะ คะวะระบุโระ

น้ำพุร้อนกลางแจ้ง “คะวะบะระ”ของมิสะสะเป็นน้ำพุร้อน...

ออนเซ็นมิสะสะ

ออนเซ็นมิสะสะมีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นน้ำพุร้อนที่ม...

ออนเซ็นเสะคิกาเนะ

อยู่ระหว่างชายแดนจังหวัดโอกายาม่าและ ฮิรุเซ็น มิยา...

ออนเซ็นโทโก

สถานที่แช่ออนเซ็นที่อยู่บริเวณตลิ่งทะเลสาบโทโก ท่า...

ออนเซ็นฮะไว

ออนเซ็นที่อยู่บนตลิ่งของทะเลสาบโทโก เป็นสถานที่ที่...

น้ำพุร้อน อิไว

น้ำพุร้อนที่มีประวัติยาวนานกว่า1,200 ปี เป็นน้ำพุร...