ออนเซ็นโทโก

สถานที่แช่ออนเซ็นที่อยู่บริเวณตลิ่งทะเลสาบโทโก ท่านสามารถชื่นชมความงามของทะเลสาบได้

 

คุณสมบัติของน้ำพุร้อน สารกมันตรังสี เกลือโซเดีมอ่อนๆ อุณหภูมิ 63-90 องศา คุณสมบัติทางการรักษา โรครูมาตอ,นรีเวช,โรคเกี่ยวกับระบบปราสาท ,โรคผิวหนังเป็นต้น


แนะนำเกี่ยวกับออนเซ็นโทโก

โคะเซ็นคะขุ โยะโจคัง

ออนเซ้นบนตลิ่งทะเลสาบโทโก เป็นออนเซ็นในสวนขนาดใหญ่กลางแจ้ง、สามารถมองเห็นสวนจีนได้ Tohaku District Yurihama-cho Hikiji 144 โทร. 0858-32-0111

สามารถแช่น้ำวันเดียวกลับได้

http://www.yozyokan.jp/

 

ที่พักของคนในประเทศ ซุยเมโซ

ที่พักที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงาม เดินจากสถานี JR มะทสึซากิเพียง 3 นาที ท่านสามารถทำไข่ออนเซ็นได้จากออนเซ็นในสวนสาธรณํทะเลสาบโทโก

Tohaku District Yurihama-cho Asahi 132 โทร. 0858-32-0411

สามารถแช่น้ำวันเดียวกลับได้

http://www.suimeiso.jp/

 

ซาวะโนะยุ

ที่พักที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของธรรมชาติ ทะเลสาบโทโก

Tohaku District Yurihama-cho Asahi 61 โทร. 0858-32-0331

สามารถแช่น้ำวันเดียวกลับได้

http://www.hawai-togo.jp/hotel_sawanoyu.html

 

ออนเซ็นน่าแวะในออนเซ็นโทโก

ยุอาชิสโทโก “ริวโฮคะขุ”

ออนเซ็นที่มีที่ๆสามารถนำน้ำพุร้อนไปใช้ได้หลากหลาย มีทั้งที่อนุญาตให้ใส่ชุดว่ายน้ำและที่ๆถอดเสื้อผ้าลงไปได้ท้งหมด

Tohaku District Yurihama-cho Hikiji 560-7 โทร. 0858-32-2622  หยุดวันจันทร์ที่สี่ของทุกเดือน

http://www.ryuhoukaku.jp/

 

โทโกออนเซ็น ออนเซ็นแช่เท้า (มี3ที่)

ออนเซ็นโฮะเท,ออนเซ็นบิฉะมงเต็น,(ทั้งสองที่มีสถานที่สำหรับต้มไข่)

ออนเซ็นไดโคะขุเต็น

ข้อมูลพื้นฐาน

โทรศัพท์ 0858-35-4052
เว็บไซต์ http://www.hawai-togo.jp/
คมนาคม การเดินทาง โดยรถไฟ/เดินจากสถานี มะทสึสะกิใช้เวลา 5 นาที,จากสถานีคุระโยชิใช้เวลา 10 นาทีโดยรถยนต์ ทางถนน/จากทางหลวงชูโงะขุ ใช้เวลา75 นาทีโดยรถยนต์ “Innoshou IC”,จากทางหลวงโยะนะโงะ “Yubara IC” ใช้เวลา 60 นาทีโดยรถยนต์

แผนที่การเดินทาง

ตารางเวลา (เครื่องบิน-รถไฟ-รถบัส)

ความคิดเห็น

เขียนความเห็น

หากมีข้อสงสัย กรุณากดปุ่ม “ส่งความคิดเห็น”

ที่พัก

ประเภท
  • บ่อน้ำพุร้อน
สถานี-สนามบิน
  • สนามบินทะเลทรายทตโตะริโคนัน
  • สถานีรถไฟ JR คุระโยะชิ
Return to Top ▲Return to Top ▲