ออนเซ็นมิสะสะ

ออนเซ็นมิสะสะมีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นน้ำพุร้อนที่มีสวนประกอบของแร่เรดอน ถูกเรียกว่าเป็น น้ำพุร้อนที่ทำให้ผ่อนคลาย หากมองจากสะพานมิสะสะ ลงไปที่ริมแม่น้ำ ท่านจะพบ “คะวะฮะระโระต็นปุโระ” น้ำพุร้อนกลางแจ้งคะวะฮะระ ท่านสามารถแช่ตัวพร้อมฟัง เสียงดังของน้ำ เลียบแม่น้ำมิโตะกุมีที่พักเรียวคัง โดยมีสะพานมิสะสะแป็นศูนย์กลาง ทางใต้เป็นสะพานคะจิกะ ด้านบนเป็นโค่ยดานิ หรือเดินเล่นก็เพลินเพลินไปอีกแบบ ในฤดูร้อนจะได้ยินเสียง กบคะจิคะ บริเวณใกล้เคียงมี ใกล้ๆกันนั้นมีโบสถ์นะเกะอิเรโด แห่งวัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะกุ

 

งานที่ระลึกออนเซ็นมิสะสะครบรอบ850 ปี

“น้ำพุร้อนมิสะสะ 850 ปี”เป็นหัวข้อหลักของงานที่ระลึกออนเซ็นมิสะสะครบรอบ850 ปี ท่านสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์

http://www.misasa850.com/index.html

 

คุรสมบัติน้ำพุร้อน กัมมันตรังสิ เฉลี่ย52.8 องศา คุณสมบัติในการรักษา อาการทางประสาท โรครูมาตอย โรคเกาท์ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น


แนะนำเกี่ยวกับออนเซ็นมิสะสะและเรียวคัง

อิซันโรอิวะสะกิ

ออนเซ็นในสวนไคยูชิกิ มีน้ำพุร้อน สิบสองแห่งให้ทาสนได้เลือกลงตามใจชอบ

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 365 โทร 0858-43-0111

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.izanro.co.jp/

 

เรียวคัวโอฮาชิ

ถูกกำหนดให้เป็นสมับัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ อาหารเป็นแบบปัจจุบัน

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 302-1 โทร 0858-43-0211

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.o-hashi.net/

 

ฟุรุคิโยะขิ ยุโนะ ยะโดะคิยะเรียงคัง

สร้างตั้งแต่สมัยเมจิ เป็นอาคารสามชั้น ถูกกำหนดให้เป็นสมับัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของ

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 895 โทร. 0858-43-0521

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://misasa.co.jp/

 

ไซกิเบ็คคัง

ที่พักที่เฌนเอกลักษณญี่ปุ่นโมเดิร์น อาหารสดใหม่จากทะเลที่ซันอิน

Tottori Prefecture Tohaku District MisasaYamada 70 โทร. 0858-43-0331

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://yukai-r.jp/saikibekkan/

 

อุจิโนะยะโดะ ฮะนะยะเบ็คคัง

นำพุร้อนกระตุ้นการทำงานของร่างกาย ทำให้ท่านพึงพอใจ

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 818-6 โทร. 0858-43-0231

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.misasaonsen.com/

 

มิสะสะยะขุชิโนะยุ มันซุยโร

อ่างน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ “น้ำพุร้อนของเภสัชกร” อหารอร่อย

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Yamada 5 โทร. 0858-43-0511

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.mansuirou.co.jp/

 

มิสะสะคัง

ออนเซ็นและสวนญี่ปุ่นขนาดหนึ่งพันตารางเมตร “น้ำพุร้อนของสวน หรือ น้ำพุร้อนขงลำธาร” ออนเซ็นที่มีความเป็นญี่ปุ่นน

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Yamada 174 โทร 0858-43-0311

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.misasakan.co.jp

 

มิสะสะโรยัล โฮเทล

รีสอร์ทอยู่ในที่ๆเงียบสงบ อาหารอร่อย

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Ooze1210 โทร. 0858-43-1231

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.misasa-royal.jp/

 

คะกะริขิโนะยะโดะ ยูระขุ

เรียวคังที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพลงสีขาว อาหารตามฤดูกาลใช้วัตุดิบจากธรรมชาติ

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 642-1 โทร. 0858-43-1121

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.misasa.info/

 

มิสะสะออนเซ็น โคระขุ

อยู่ใจกลางเมืองออนเซ็นมิสะสะ อาคารเป็นแบบญี่ปุ่น

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 972-1 โทร. 0858-43-0711

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.misasa-kouraku.co.jp/

 

โมมิโนะขิโนะยะโดะเมจิโซ

เรียวคังเงียบสงบที่มีสวนญี่ปุ่น

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 847 โทร. 0858-43-0234

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.meijisou.co.jp/

 

เซริวโซ

เป็นสถานที่ดูซากุระที่มีชื่อเสียง

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 309 โทร. 0858-43-0321

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.seiryuso.net/

 

ที่พักทำมาจากไม้ ฮะชิทสึยะ

อยู่ใจกลางเมืองออนเซ็นมิสะสะ

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 886 โทร. 0858-43-0719

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้ (สำหรับบ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้งเท่านั้น)

http://www.hashizuya.co.jp/

 

จุนไซโนะยะโดะ อิวะยู

ผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นกับความเป็นโมเดิร์น ทั้งหมดมีเก้าห้อง เรามีอาหารรสเลิศให้บริการท่าน

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 942 โทร 0858-43-0124

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.iwayu.jp/

 

ซันระขุโซ

ขอเชิญมารับประทานอาหารเย็นและชมวิวตอนลางคืนที่สวยงามกับเรา

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 1007-14 โทร. 0858-43-1337

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.onsen-sanraku.com/

 

จิคุมะเรียงคัง

ให้บรรยาการเหมือนอยู่บ้าน อยู่ตรงปากทางเข้าเมืองออนเซ็นมิสะสะ

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Yamada 121-1 โทร. 0858-43-0050

http://www.spa-misasa.jp

 

นุคุโมะริโนะยะโดะ นากายะ

ที่พักที่ท่านสามารถลิ้นรสอาหารทตโตะริและแช่น้ำพุร้อนได้

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Yamada 855 โทร. 0858-43-0859

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.spa-misasa.jp

 

มิสะสะ การ์เด้นโฮเทล

ภัตตราคารที่พักที่ห่างจากส่วนเมืองน้ำพุร้อนมิสะสะ

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 696-1 โทร 0858-43-1511

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://misasa-gh.com/

 

โทจิโนะยะโดะ อะบุระยะ

ที่พีกที่ให้ท่านสามารถทำอาหารรบประทานเอง พักได้หลายคืน (สามคืนขึ้นไป)。แต่ละห้องมีครัว

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 944 โทร 0858-43-0657

http://spa-misasa.jp

 

อุเมะยะ

เราใช้น้ำพุร้อนจากใต้ดิน มีชื่อเสียงด้านเตาไอน้ำตามธรรมชาติ

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 933-2 โทร0858-43-0534

http://spa-misasa.jp

 

โอะเขะยะเรียวคัง

เราสร้างมาเผื่อการพักผ่อนที่ยาวนาน ท่านสามารถมาพักแบบหนึ่งท่านได้

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Yamada 150 โทร 0858-43-0817

http://homepage2.nifty.com/okeya-ryokan/

 

ที่พักประชาชนเมืองมิสะสะ บรันเนิลมิสะสะ

ตั้งอยู่บนตบิ่งแม่นำมิสะสะ ไสตล์ยุโรป

Tottori Prefecture Tohaku District Misasa-cho Misasa 388-1 โทร. 0858-43-2211

สามารถแช่ออนเซ็นแล้วกลับได้

http://www.blancart.jp/

 

ออนเซ็นน่าแวะ

ทามาวาริยุ

คะบุยุ

คาวาระฟุโระ

(ติดต่อสอบถาม) ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวมิสะสะ โทร. 0858-43-0431

 

มิสะสะออนเซ็น แช่เท้า

คะบุยุ

คะวะระยุ

ยะขุชิโนะยุ

คะจิกะโนะยุ

มิสะสะออนเซ็นแช่เท้า (ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวมิสะสะ)

 

ออนเซ็นมิสะสะ น้ำพุร้อนมิสะสะดื่มได้

ยะขุชิโนะยุ

คามิโนะยุ(ศาลเจ้ามิสะสะ)

น้ำพุร้อนมิสะสะดื่มได้(ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวมิสะสะ)

ข้อมูลพื้นฐาน

โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม สมาคมที่พักเรียวคังมิสะสะ หรือแนะนำการท่องเที่ยวมิสะสะ โทร . 0858-43-0431
เว็บไซต์ http://spa-misasa.jp/
คมนาคม
  • WORLD MASTERS GAMES 2021 KANSAI
  • SAN'IN Tottori and Shimane
  • visitpass
  • Into You
  • The KANSAI Guide
  • San'in-Setouchi-Shikoku Expressway Pass
  • Finding Bus Routes (English)
  • JAPANiCAN.com
  • Gurunavi
  • GEOCOMS
  • TOTTORI ODYSSEY JAPAN