จุดชมวิวอุโอะมิได

จุดชมวิวที่ตั้งอยู่ที่เคะตะขะ นิชิสะไก เนื่องจากสมัยก่อนมีปลาซาร์ดีนมารวมกันอยู่มาก ชาวประมงจะใช้เสียงดังในการบอกถึงการมาของปลาเหล่านี้จึงนำมาเป็นชือ่รียก จากที่ส่องปลานั้นที่ชายฝั่งฮามามุระ จะเป็นที่ๆเอาไว้ตกหอยเซลล์ เพลงที่ชาประมงไว้ยามเหน็ดเหนื่อยคือ “คะระบุฉิ ”

ถ้าวันไหนอากาศดี ท่านอาจมองเห็นภูเขาของอินาบะ และ ทาจิมะ หรืออาจจะมองเห็นเนินทรายทตโตะริได้อีกด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
Tottori Prefecture Tottori City Ketaka-cho Yatsukami
โทรศัพท์ 0857-26-0756
คมนาคม
  • WORLD MASTERS GAMES 2021 KANSAI
  • SAN'IN Tottori and Shimane
  • visitpass
  • Into You
  • The KANSAI Guide
  • San'in-Setouchi-Shikoku Expressway Pass
  • Finding Bus Routes (English)
  • JAPANiCAN.com
  • Gurunavi
  • GEOCOMS
  • TOTTORI ODYSSEY JAPAN