โบสถ์ฝุโดอินอิวะยะโด

โบสถ์ที่ถูกสร้างอยู่ในถ้ำตามธรรมชาติ ถูกสร้างขึ้นในปี 806-810 เป็นส่วนหนึ่งของวัดเมียวเค็นซันชินโคจิ แม้ว่าจะเคยเป็นวัดที่อารามเขตขนาดใหญ่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบโคะขุ แต่เมื่อถึงสมัยของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ก็ถูกในช่วงสงครามทำให้เหลือเพียงโบสถ์หลังนี้

นอกจากนี้โบสถ์หลังนี้ยังเป็น ที่ประดิษฐานของอาจละหรือฝุโดโอเมียว“คุโระกาวะฝุโด”เป็นศูนย์รวมของความเชื่อ กล่าวกันว่าพระโคโบไดฉิได้แกะสลักไว้เมื่ออายุ 33 ปี ถือเป็นหนึ่งในสามรูปแกะสลักอาจละหรือฝุโดโอเมียวที่มีชื่อเสียง

คล้ายกับโบสถ์ “ซันโฮะโตะเกะเดะระ เขามิโตะกุ” ที่เขตโทฮะขุเมืองมิสะสะ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่อยู่ในถ้ำหินบนเขาซึ่งถูกเจาะขึ้น มีความเกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟ้นเนื่องจากอยู่ในนิกายวัชรยานเช่นกัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
Tottori Prefecture Yazu District Wakasa-cho Iwayadou
โทรศัพท์ 0858-82-2213
คมนาคม
  • WORLD MASTERS GAMES 2021 KANSAI
  • SAN'IN Tottori and Shimane
  • visitpass
  • Into You
  • The KANSAI Guide
  • San'in-Setouchi-Shikoku Expressway Pass
  • Finding Bus Routes (English)
  • JAPANiCAN.com
  • Gurunavi
  • GEOCOMS
  • TOTTORI ODYSSEY JAPAN