บ้านตระกูลอิชิตานิ

ในสมัยเอะโดะบ้านหลังนี้เคยเป็นเจ้าเมืองทตโตะริที่ใหญ่ที่สุดและรุ่งเรืองที่สุด บ้านหลังนี้มีห้องถึง 40 ห้องอแค่ที่เก็บยุ้งอาหารก็มีถึง สี่ห้องแล้ว ตั้งแต่สมัยไทโชของญี่ปุ่นมีการปรับปรุงใช้เวลาถึง 10ปี ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ปัจจุบันเปิดยุ้งอาหารสี่แห่งเป็นพิพิธภัณฑ์ และหอเอกสาร

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
Tottori Prefecture Yazu District Chizu-cho Chizu 396
โทรศัพท์ 0858-75-3500
เวลาทำการ
10:00¬¬-17:00 วันหยุด วันพุธ หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันพุธ จะเปิดทำการและปิดในวันถัดไป วันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่
ค่าใช้จ่าย าเข้า ผู้ใหญ่500เยน นักเรียนมัธยม400เยน นักเรียนมัธยมต้น นักเรียนประถม 300 เยน
มีส่วนลดสำหรับชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 250เยน นักเรียนมัธยมปลาย200 เยน นักเรียนมัธยมต้น นักเรียนประถม 150 เยน (กรุณานำพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวชาวต่างชาติมาแสดง)
คมนาคม
  • WORLD MASTERS GAMES 2021 KANSAI
  • SAN'IN Tottori and Shimane
  • visitpass
  • Into You
  • The KANSAI Guide
  • San'in-Setouchi-Shikoku Expressway Pass
  • Finding Bus Routes (English)
  • JAPANiCAN.com
  • Gurunavi
  • GEOCOMS
  • TOTTORI ODYSSEY JAPAN