ศาลเจ้าโอกามิยามะ โอะขุฉะโอะขุมิยะ

ศาลเจ้าโอกามิยามะโอะขุฉะโอะขุ ภูเขาโอคะมิโนะทะเกะ เป็นศูนย์กลางของความเชื่อไดเซ็น

ในสมัยเมจิ มีการแยกพระเจ้าออกจากพระพุทธเจ้าจึงเปลี่ยนชื่อจากไดจิเมียวกงเก็นฉะเป็นศาลเจ้าโอกามิยามะศาลเจ้าโอกามิยะมะ แบ่งเป็นโอะคุมิยะที่เนินเขา และโบสถ์หลักที่ตีนเขา ศาลเจ้าที่ย้ายมาอยู่ที่สถานที่ตรงนี้ตั้งแต่สมัยเอะโดะนั้น มีผู้คนมากมายมาขอพรเรื่องความปลอดภัยในครอบครัว และการขอให้มีโลคดีประสบความสำเร็จ บริเวณคูโดยรอบมีปลาคาร์ฟว่ายน้ำอยู่ และมีลานจอดรถเตรียมไว้ให้

 

ทางเดินหินสำหรับสักการะยาว 700เมตรนั้นทอดไปสู่โบสถ์แบบคงเก็นทสึขุริ ศาลเจ้าโอกามิยามะโอะขุฉะโอะขุมิยะ ถูกกำหนดให้เป็นสถาปัตกรรมที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ และมีลักษณะที่เรียกว่าเบียุขุดันนุริที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ศาลเจ้าโอกามิยามะนั้น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีเทศกาล “ชุงขิไทไซ” ซึ่งเป็นเทศกาลที่บอกถึงการมาของนะทสึยามะ รียกว่า “ไดเซ็นนะทสึยามะฮิราคิมะทสึริ”ปัจจุบันได้ยกเลิกการจัดเทศกาลไปแล้ว คงเหลือแต่ เทศกาล “โคชิกิไซ (จินซุยคามะโทริชินจิหรือโมะฮิริชินจิ)” และเทศกาลที่จัดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง “ชูกิไทโซ” เป็นต้น

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
Tottori Prefecture Saihaku District Daisen-cho Daisen
โทรศัพท์ 0859-52-2507
คมนาคม
  • WORLD MASTERS GAMES 2021 KANSAI
  • SAN'IN Tottori and Shimane
  • visitpass
  • Into You
  • The KANSAI Guide
  • KANSAI Free Wi-Fi (official)
  • Finding Bus Routes (English)
  • JAPANiCAN.com
  • Gurunavi
  • GEOCOMS
  • TOTTORI ODYSSEY JAPAN