โบสถ์อะมิดะวัดไดเซ็นจิ

โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังอยู่ปัจจุบัน ในวัดไดเซ็นจิ

โบสถ์อะมิดะถูกสร้างขึ้นในสมัยมุโรมาจิ โดยใช้แผ่นไม้ทั้งอาคารทำให้มีความสวยงาม

โบสถ์หลังนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี 1131 มีพระโพธิสัตว์อะมิดะเนียวไรที่สร้างด้วยไม้ ขนาด 2.79 เมตรประดิษฐานอยู่

ทั้งอาคารและพระพุทธรูปถูกกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ หากต้องการเข้าชมต้องจองช่วงหน้า และเสียค่าเข้าชม ที่โบสถ์อะมิดะวัดไดเซ็นจิมีให้ทดลองนั่งสมาธิ (ต้องจองก่อน) โดยจะมีการเทศน์ของพระและนั่งสมาธิในความเงียบสงบของธรรมชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
Tottori Prefecture Saihaku District Daisen-cho Daisen
โทรศัพท์ 0859-52-2158
คมนาคม
  • WORLD MASTERS GAMES 2021 KANSAI
  • SAN'IN Tottori and Shimane
  • visitpass
  • Into You
  • The KANSAI Guide
  • KANSAI Free Wi-Fi (official)
  • Finding Bus Routes (English)
  • JAPANiCAN.com
  • Gurunavi
  • GEOCOMS
  • TOTTORI ODYSSEY JAPAN