ซากโบราณสถานมุคิบันดะ

ซากโบราณสถานมุคิบันดะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ในสมัยยะโยยที่กล่าวกันว่าเป็นเสมือนศูนย์กลางของประเทศในสมัยก่อน ตั้งอยู่ที่ตีนเขาไดเซ็น ซากโบราณสถานนี้อยู่ที่เขตไซฮะขุ เมืองโยะนะโงะ แขวงไดเซ็น จังหวัดทตโตะริ

ในปัจจุบันการขุดค้นทางโบราณคดีเสร็จไปแล้วประมาณ หนึ่งในสิบ ทำให้ทราบว่า ตั้งแต่ปลายสมัยยาโยย(ครึ่งแรกของ ทศวรรษที่1)-ช่วงยุคโคฟุน ครึ่งแรกของทศวรรษที่ สาม )ทำให้ทราบว่า มีซากโบราณสถานที่อยู่อาศัยแบบทะเทะอะนะ มากกว่า 420 หลัง แบบโฮะทาเทะบาชิระ อีก500 แห่ง มีสุสานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะขอพื้นที่ซันอิน เป็นสถานที่ท่ำให้สามารถค้นคว้าวิจับเกี่ยบกับยุคสมัยยะโยยได้

การขุดหาซากนั้นยังคงทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันท่านสามารถสังเกตได้ นอกจากนี้ซากโบราณสถานนี้ยังมีกิจกรรมให้เรียนรู้วิ๔ชีวิตในสมัยยาโยย ไม่ว่าจะเปนการใช้หินจุดไฟ การทำมีดจากหิน หรือการนำป่านมาสานกันมาทำเป็นผ้าโพกผมเครื่องแต่งกายของสมัยก่อนเป็นต้น

ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่แนะนำสำหรับครอบครัวแล้ว ยังเหมาะสำหรับการมาสำรวจของโรงเรียน หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
Tottori Prefecture Saihaku District Daisen-cho Muki 1115-4
โทรศัพท์ 0859-37-4000
เว็บไซต์ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=41862
เวลาทำการ
เวลาทำการ 9:00-17:00 (เข้าชมได้ถึง16:30) เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 9:00-19:00 (เข้าได้ถึง18:30)
วันหยุด
วันหยุด วันจันทร์ที่ 4 ของเดือน (ถ้าวันหยุดตรงกับวันจันทร์จะหยุดในวันถัดไป) วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (วันที่ 29ธันวาคม-วันที่ 3 มกราคม)
คมนาคม
  • WORLD MASTERS GAMES 2021 KANSAI
  • SAN'IN Tottori and Shimane
  • visitpass
  • Into You
  • The KANSAI Guide
  • KANSAI Free Wi-Fi (official)
  • Finding Bus Routes (English)
  • JAPANiCAN.com
  • Gurunavi
  • GEOCOMS
  • TOTTORI ODYSSEY JAPAN