วัดไดเซ็นจิ

วัดไดเซ็นจิเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขา “ไดเซ็น”ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุด ตั้งแต่สมัยเฮอันมีวัดเพิ่มมากขึ้นถึง100 วัด และพระนักบวชมากกว่า3,000คน เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ฝึกปฏิบัติไม่ด้อยไปกว่า ภูเขาฮิเอ โยะชิโนะ และทาคาโนะเลยอย่างไรก็ตาม เนื่องจากในสมัยเมจิมีการแยกพระกับพระเจ้าออกจากกัน และการทำลายศาสนาพุทธทำให้บริเวณนี้เสื่อมถอยอย่างรวดเร็ว จากที่มีวัดจำนวนมากเหลือสถานที่สักการะเพียงสี่ที่ และวัดอีกแค่ 10แห่งเท่านั้นวัดไดเซ็นจิเป็นวัดในศาสนาพุทธนิกายเท็นได ในปี 1928เคยถูกไฟไหม้และสร้างขึ้นใหม่ในปี 1951

 

หอโฮโมะทสึคันเรโฮคะขุ วัดไดเซ็นจิ

ท่านสามารถชมศิลปะในศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นสมับติล้ำค่าตั้งแต่สมัยฮะขุโฮหรือคามาคุระ ที่ถูกเก็บรักษาไว้

ช่วงเวลาเปิดทำการ วันที่ 1เมษายน-30 พฤศจิกายน

เวลาทำการ 9:00-16:00

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
Tottori Prefecture Saihaku District Daisen-cho Daisen
โทรศัพท์ 0859-52-2158
เว็บไซต์ http://www.daisen.jp/p/2/area/yamagawa/67/
คมนาคม
  • WORLD MASTERS GAMES 2021 KANSAI
  • SAN'IN Tottori and Shimane
  • visitpass
  • Into You
  • The KANSAI Guide
  • KANSAI Free Wi-Fi (official)
  • Finding Bus Routes (English)
  • JAPANiCAN.com
  • Gurunavi
  • GEOCOMS
  • TOTTORI ODYSSEY JAPAN