ศาลเจ้าคะโมะจิ

ศาลเจ้าคะโมะจิเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงด้านการขอพรและโชคลาภ

ศาลเจ้าคะโมจิเป็นศาลเจ้าที่บูชาเทพเจ้า อะเมะโนะโตะโกะทาจิโนะมิโคะโตะ เทพเจ้ายะทสึคะมิสุโอะมิสุนุโนะมิโคะโตะ และเทพเจ้าโอะมิสุนุโนะมิโคะโตะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง ให้โชคลาภ และ การสร้างประเทศ ในอดีตตระกูลเก่าแก่ คะโมะจิ คะเกะฝุจิ ผู้อุทิศตนเป็นข้ารับใช้จักรพรรดิไดโกะมีบทบาทสำคัญ เข้าร่วมรบทำลายล้างรัฐบาลบะขุฝุ ในปี 1333 และ ในขณะนั้นได้มาขอให้ชนะศึกศาลเจ้าแห่งนี้ กล่าวกันว่าไดขาได้นำผ้าที่อยู่หน้าแท่นบูชาไปทำเป็นธงตอนออกรบ

เนื่องจากมีชื่อเสียงเกี่ยวกับตำนานการให้โชคลาภทำให้มีผู้มาสักการะที่ศาลเจ้านี้มากมาย หนึ่งในนั้นคือโชคเกี่ยวกับการค้าให้ร่ำรวยและโชคจากลอตเตอรี่ เนื่องจากในปัจจุบันศาลเจ้ามีชื่อเสียงด้านการให้โชคลาภมาก จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งไปแล้ว

 

อาคารขายของที่ระลึกคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวฮิโนะ ร้านขายของที่ระลึกศาลเจ้าคะโมะจิ (ร้านค้า)

ที่นี่มีจำหน่ายสินค้านำโชค เช่น กระเป๋าสตางค์ พัดมงคล หรือของที่ระลึกน่ารักๆ เป็นรูป “เป็ดแมนดาริน” สำหรับ “เป็ดแมนดาริน” นั้น เป็นเป็ดประจำจังหวัดทตโตะริ หากเดินจากศาลเจ้าคะโมะจิจะสามารถไปถึงที่สังเกตการณ์เป็ดแมนดารินได้ภายใน 5 นาที โดยรถยนต์

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง
Tottori Prefecture Hino District Hino-cho Kamochi 74
โทรศัพท์ ร้านขายของที่ระลึกศาลเจ้าคะโมะจิ (ร้านค้า) โทร. 0859-72-0481 คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวฮิโนะ โทร.0859-72-0332
เว็บไซต์ http://www.kanemochi-jinja.net/
คมนาคม
  • WORLD MASTERS GAMES 2021 KANSAI
  • SAN'IN Tottori and Shimane
  • visitpass
  • Into You
  • The KANSAI Guide
  • KANSAI Free Wi-Fi (official)
  • Finding Bus Routes (English)
  • JAPANiCAN.com
  • Gurunavi
  • GEOCOMS
  • TOTTORI ODYSSEY JAPAN