ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

10พบคำค้นหา…รายการ

Let’s enjoy cherry blossom viewing in Tottori

Cherry blossom that seem to spred out endlessey,Ca...

สวนสาธารณะญี่ปุ่นเกาหลี “คะเสะ โนะ โอะกะ”

สวนสาธารณะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นและเกาหล...

อาคารอะโอะยะมะโกโชฟุรุซาโตะคง

ผลงานของนักวาดการ์ตูน อะโอะยะมะโกโชเขียนก่อนจะเขีย...

โบสถ์นะเกะอิเรโด แห่งวัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะกุ

วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะกุเป็นวัดที่อยูบนภูเขาโตะก...

เทศกาลคุระโยชิอุทสึบุขิ

เทศกาลคุระโยชิอุทสึบุขิเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในฤดูร้...

พิธภัณฑ์ลูกแพรนิจูเซกิ จังหวัดทตโตะริ (อาคารนะชิกโกะ)

พิพิธภัณฑ์ลูกแพรแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ใน...

สวนสาธรณะอุทสึบุขิ

สูงกว่าระดับน้ำทะเล 204 เมตร สวนสาธรณะทุทสึบุขิถูก...

ยุ้งฉางเก่าอะคะกะวะระ

สถานที่ที่นำยุ้งฉางเก่ามาปรับปรุงให้เป็นร้านค้าหรื...

ยุ้งฉางเก่าคุระโยชิ ชิราคะเบะโดะโซกุง

ยุ้งฉางเก่าคุระโยชิ ชิราคะเบะโดะโซกุง คุระโยชิ ชิร...

สวนจีนเอ็นโจเอ็น

สวนจีนขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ถูกสร้างบนตลิ่งทะเ...

Return to Top ▲Return to Top ▲