ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

ศาลเจ้าฮะขุโตะ

ศาลเจ้า ฮะขุโตะเป็น ศาลเจ้าที่มีประวัติความเป็นมาท...

จุดชมวิวอุโอะมิได

จุดชมวิวที่ตั้งอยู่ที่เคะตะขะ นิชิสะไก เนื่องจากสม...

ซากปราสาททตโตะริและสวนสาธารณะคิวโช

ป็นปราสาทที่อยู่ใจกลางฮิสะมะทสึ มีอายุกลางคริสตวรร...

คฤหาสน์จินปูคะขุ

ถูกสร้างขึ้นโดยขุนนาง อิเคดะนะกะฮิโระ ซึ่งเคยเป็นผ...

พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย

พิพิธภัณฑ์ในร่มกลางทะเลทราย แห่งเดียวในโลกที่มีการ...

เนินทรายทตโตะริ

เนินทรายทตโตะริ เนินทรายทตโตะริเป็นสถานที่ที่นักท่...

Return to Top ▲Return to Top ▲